Hlavná stránka
Kontakt
Odkaz na hlavnú stránku
Odkaz na prehľad rodinných domov
Odkaz na individuálnu projekciu
Odkaz na prehľad referencií
Odkaz na prehľad partnerov
Odkaz na blog
Odkaz na kontaktné údaje
Späť
Logo ARCHiREAL
Energetické hodnotenie budov

Od roku 2008 sa na Slovensku používa jednotný systém energetického hodnotenia budov. Ku stavbe je vydávaný tzv. energetický certifikát, ktorý preukazuje skutočnú potrebu tepla na 1m² úžitkovej plochy stavby za rok v kilowatthodinách. Stavby sú týmto rozdelené do kategórií od A po G, kde kategória A je najlepšia. Cieľom je preukázateľne zadefinovať, ako veľmi dom zaťažuje životné prostredie alebo investorovu peňaženku. Napokon spotrebu iných komodít, ako sú napríklad automobily, sledujeme už viac ako storočie.

STARÝ DOM

Starými rodinnými domami nazývame tie, ktoré boli postavené jednoducho povedané "dávno". Sú postavené z materiálov ako plná pálená tehla či kameň, majú menej kvalitné okná s dvojitým zasklením, jednoduchý vykurovací systém, veľakrát sú to lokálne vykurovacie telesá. Ich neschopnosť efektívne rozdeľovať a akumulovať teplo ich robí energeticky náročnými až plytvajúcimi.

Odporúča sa zmeniť tieto faktory takmer v celom rozsahu a pri dnešných cenách energií s rastúcou tendenciou sa môžme priblížiť k úspore až do 90%, nehovoriac o vplyve na životné prostredie. Hodnotenie energetického certifikátu sa presúva z kategórie F do kategórie A.

Maximálna ročná energetická náročnosť je 125 kWh/m²rok a viac

SÚČASNÝ DOM

V súčasnosti postavené domy s kvalitnejšími technológiami po liberalizácii trhu v modernej dobe vykazujú pokrok v technickom vybavení, materiáloch, lepšie tepelnotechnické vlastnosti, ústredné vykurovanie a modernejší vzhľad. S použitím týchto prvkov v širokom rozsahu sa tieto domy stavajú dodnes a niekdajší luxus akým bolo zateplenie sa začína považovať za nutnosť.

Podľa energetického certifikátu sa tieto domy pohybujú v rozmedzí kategórií D, C a B.

Maximálna ročná energetická náročnosť je 120 až 250 kWh/m²rok

NÍZKOENERGETICKÝ DOM

Nízkoenergetický dom (NED) musí presne spĺňať podmienku napísanú na konci odseku. Túto podmienku je možné dosiahnuť súhrou viacerých faktorov. Používajú sa klasické stavebné materiály, no striktne sa musia dodržať technologické postupy, ktoré kvalitatívne prevyšujú európske a ST normy. Mnohokrát sa na výrobu tepla, ohrev vody či výrobu elekrickej energie používa energia zo slnka alebo energetické potenciály vody, zeme a vzduchu. Hovoríme o tepelnom čerpadle na vykurovanie, o ohreve vody pomocou solárnych panelov či výrobe elektriny pomocou fotovoltaických panelov umiestnených na streche. Novinkou je spätné získavanie tepla, ktoré sa takmer celé použije znova pomocou rekuperátora.

Domy sú zámerne orientované tak, aby dosiahli najlepšie tepelné zisky z juhu, zamedzilo sa tepelným stratám zo severu a nie je výnimkou, ak kotol je iba záložný zdroj vykurovania a ohrevu vody. Všetky tieto technológie je nutné zohľadniť vo fáze projektu a zvážiť, ktoré sú vhodné pre ušetrenie energie.

Maximálna ročná energetická náročnosť je 50 kWh/m²rok

PASÍVNY DOM

Energeticky pasívny dom je taký, v ktorom sa pri použití technológií nízkoenergetických domov išlo ešte o krok ďalej. Technológie popísane vyššie sú samozrejmosťou a v jednoduchosti by sa dalo povedať, že v pasívnom dome je nutné vyhnúť sa tepelným stratám a optimalizovať tepelné zisky.

Tepelný komfort je dosiahnutý so spotrebou energie menej ako 15 kWh/m²rok. Znížená je aj spotreba energie na prípravu teplej úžitkovej vody a elektrickej energie na menej ako 120 kWh/m²rok.

Maximálna ročná energetická náročnosť je 15 kWh/m²rok

NULOVÝ DOM

Energeticky nulový dom na svoju prevádzku nepotrebuje absolútne žiadne vykurovanie a energiu čerpá zo slnka, zeme, vody a vzduchu. Energetická požiadavka je 5 kWh/m²rok. Medzi pasívnym a nulovým domom je rozdiel hlavne v energetickej náročnosti. Navonok nulový dom nespoznáte, pretože technológie sú nezávislé od architektúry.

Maximálna ročná energetická náročnosť je 5 kWh/m²rok

AKTÍVNY DOM

Energeticky aktívny dom je taký ktorý vyrobí viac energie ako sám spotrebuje. Zdá sa to nemožné? Nie je to také nelogické ako sa na prvý pohľad zdá. Optimálnou súhrou určujúcich, doplnkových a technologických faktorov je to možné. V energeticky aktívnom dome je samozrejmosťou elektronicky riadený cyklus všetkých procesov v dome. Treba zohľadniť súčasnú cenu technológií, ktoré budú použité na dosiahnutie tohoto cieľa aby energeticky aktívne bývanie bolo ekonomicky výhodné.

Maximálna ročná energetická náročnosť je <0 kWh/m²rok

26.9.2012     kolektív Archireal
Späť